Boeken: uitgeverij CeGeBoek

Sinds 1993 fungeert Stichting CeGe Boek als huisuitgeverij van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), met als grondslag:

De stichting doet haar werk in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als het betrouwbare Woord van God, de enige bron en norm voor de verkondiging en het belijden van de kerk; en voorts in hartelijke gemeenschap met het belijden van de kerk, dat vervat is in de drie oecumenische belijdenissen en de drie formulieren van enigheid.
De stichting wil daarnaast haar werk verrichten in overeenstemming met de grondslag en doelstelling van de Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad, statutair gevestigd te Ermelo, uit wier kring zij voortkomt.’

Als doel heeft CeGe Boek volgens de statuten: het uitgeven van boeken en brochures onder verantwoordelijkheid van het CGB. Voor het verschijnen van nieuwe titels betekent dit dat onderstaande procedure gevolgd wordt.

CeGe Boek produceert en publiceert uitsluitend boeken in opdracht van het CGB, dat kwaliteit en inhoud van ingezonden manuscripten beoordeelt. Dat gebeurt mede aan de hand van criteria als overeenstemming met de grondslag van CGB/CeGe Boek en verwachte behoefte en verkoop. Nadat definitief besloten is tot uitgave, stelt het dagelijks bestuur van het CGB de oplage en verkoopprijs vast.

De verkoop van de publicaties verloopt via de bestellijst. Alle titels zijn ook via christelijke- of evangelische boekhandels te bestellen. Daartoe wordt een kleine voorraad aangehouden bij groothandel CBC ’t Gulden Boek.