CONFESSIONEEL-CREDO

Sinds oktober 2019 geven we samen met de Confessionele Vereniging ons blad Confessioneel-Credo uit. Dit is de voortzetting van ons vroegere verenigingsblad Credo en Confessioneel, het vroegere blad van de Confessionele Vereniging. Het bestuur van de stichting tot verspreiding van de confessionele beginselen is verantwoordelijk voor het verschijnen van Confessioneel-Credo.
Voorzitter van de stichting is dr. Jan Dirk Wassenaar.

Het emailadres voor het aanleveren van kopij is: redactieconfessioneel@gmail.com.

De kosten van een abonnement zijn:
     ​€ 68,20 per jaar

     € 38,75 per halfjaar
     € 23,95 per kwartaal
     € 37,20 per jaar voor studenten