Bladen

Het Confessioneel Gereformeerd Beraad kent drie uitgaven:
- Tweemaandelijks Confessioneel magazine CREDO
- Preekschetsentijdschrift Stemmen uit de Schrift
- De digitale nieuwsbrief

Daarnaast is het CGB betrokken bij de uitgave van:
- Geloofsopbouwblad 'Groei'
- Kindernevendienstmateriaal 'Vertel het maar'

CREDO
CREDO wil breed informeren over Bijbelse, dogmatische en ethische thema's. CREDO is een magazine voor kerken en christenen, die vanuit de blijvende actualiteit van het gereformeerd belijden de kerk van Christus willen dienen. In de praktijk richt de redactie zich vooral om gelovigen vanaf 45-50 jaar. We gaan ervan uit, dat zij breder geïnformeerd willen worden dan de waan van de dag te bieden heeft.

Er verschijnen zes nummers per jaar, ieder met een eigen thema. De bijdragen dienen de geloofsopbouw, het pastoraat en ook het theologische denken. Het karakter is christocentrisch. Hierbij verlangt men naar een goede communicatie met de gemeente en kerk als geheel.

CREDO bevat twee keer per jaar een rubriek waarin uitgebreid verenigingsnieuws rond het CGB wordt besproken. Daarnaast geeft zij informatie door vanuit verwante organisaties, zoals 'Vertel het maar'.

In 2014 onderging het blad een restyling. Daarbij werden nieuwe rubrieken toegevoegd. Daarbij is denken aan: vergaderopeningen, hulp bij bezoekwerk (zoals een gebed), positieve berichten uit een plaatselijke gemeente, onderwerp voor huisbezoek of gemeenteavond e.d. Naast de inhoud worden ook omslag en lay-out herzen.

Recente nummers van CREDO kunt u hier inzien.

CREDO kost € 20,50 per jaar: wanneer u ook lid bent van het CGB kosten lidmaatchap en abonnement samen € 30,-. Een studentenabonnement kost € 16,-, terwijl versturen naar het buitenland € 29,50 kost.

Een abonnement nemen kan via het contactformulier.

Preekschetsentijdschrijft: 'Stemmen uit de Schrift'
Vanaf 2014 geven de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad gezamenlijk een tijdschrift uit, waarin voor iedere twee weken een actuele preek staat. Een abonnement nemen à € 20,- per jaar kan via het contactformulier.

Digitale nieuwsbrief
Het CGB informeert haar leden graag per e-mail. U kunt u aanmelden door uw gegevens op de frontpagina in te voeren.

Magazine Groei
Groei is een magazine voor geloofsopbouw. Het CGB stond aan de wieg van het blad, wat zich nog altijd laat zien doordat een hoofdbestuurslid lid is van de redactie. Groei Magazine heeft een eigen website die is voorzien van een uitgebreid archief van oude nummers.

Vertel het maar
Ook kindernevendienstmethode 'Vertel het maar' startte mede vanuit het CGB. De inmiddels zelfstandige stichting presenteert zich ook online op de eigen website.