Digitale uitgaven en downloads

Nieuwsbrief
De belangrijkste digitale uitgave is de nieuwsbrief waarvoor u zich op deze pagina rechtsonder kunt aanmelden. De nieuwsbrief verschijnt circa 3x per jaar. Opzeggen is ten alle tijde mogelijk.

Confessionele liturgie
De commissie Gereformeerde liturgie maakte, mede in samenspraak met het CGB, een uitbreiding op het Dienstboek zoals dat in erediensten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt. U kunt het hier gratis downloaden.

Notitie 'Spreken over God'

De commissie Bezinning Beleid van CGB en CV gaf in 2010 een notitie uit die is aangeboden aan de Generale Synode en classes van de Protestantse Kerk in Nederland. De notitie is een positieve bijdrage aan het toenmalige kerkelijke gesprek over het bestaan van God. U kunt het hier gratis downloaden.

Notitie 'Om de rijkdom van de doop' - over doopgedachtenis
De commissie Bezinning Beleid van CGB en CV gaf in 2010 een notitie uit die is aangeboden aan de Generale Synode en classes van de Protestantse Kerk in Nederland. De notitie is een positieve bijdrage aan het toenmalige kerkelijke gesprek over doop en doopgedachtenis. U kunt het hier gratis downloaden.

Archief van Tijdschrift CREDO
Het CGB geeft zes keer per jaar CREDO uit.
Enkele eerder verschenen nummers kunt u hier inzien of downloaden (PDF):