Hoofdbestuur Confessioneel Gereformeerd Beraad

Het hoofdbestuur heeft als taak om het gesprek te voeren over de kerkelijke situatie in relatie tot de missie van het Confessioneel Gereformeerd Beraad. Daartoe bezint het zich op ontwikkelingen in maatschappij en kerk die daarop van invloed kunnen zijn. Ook tracht het een reactie daarop te formuleren in trouw aan het belijden van de kerk en bezint zich op de wijze waarop deze reactie wordt gecommuniceerd naar en vruchtbaar gemaakt voor de CGB-leden en de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Het uitvoeren van deze taak wordt uitbesteed aan de werkgroepen die achteraf verantwoording afleggen. Om een goede communicatie tussen hoofdbestuur en werkgroepen te bevorderen maken een of meer hoofdbestuursleden deel uit van een werkgroep.

U kunt het hoofdbestuur digitaal bereiken via dit contactformulier
of per post via onderstaand contactadres:


Confessioneel Gereformeerd Beraad
in de Protestantse Kerk in Nederland
p/a Ds. D.C. Groenendijk

Stadhuisring 5 - 4791 HS Klundert
 

Het hoofdbestuur bestaat uit:

Ds. Dick Westerneng, predikant te 's-Gravenpolder     
                - voorzitter / lid dagelijks bestuur
                - afgevaardigde "Vertel het maar"
                - relatiebeheer externe organisaties

Ds. Kees Groenendijk, predikant te Klundert
                - secretaris / lid dagelijks bestuur

Ds. Arend-Wim Estié, predikant te Oldebroek
                - afgevaardigde Werkgroep Media & Communicatie

Ds. Hans de Jong, predikant te Drachten

Arjana Klunder, Werkendam
                - penningmeester

Ds. Wim Scheltens, predikant te Lunteren
                - afgevaardigde Werkgroep "Credo"
                - relatiebeheer PThU-CCC