Interkerkelijk: COGG

Het CGB maakt deel uit van het Contactorgaan voor de Gereformeerde Gezindte (COGG). Dit COGG werd opgericht in 1963. Het beoogt bij te dragen aan de eenheid van kerken die de gereformeerde belijdenis onderschrijven.

Hoofdactiviteit daartoe is de jaarlijkse conferentie te Putten. Rond het jubileumjaa 2013 is het COGG zich gaan bezinnen op de toekomst. Naast de bestaande conferentie wordt gewerkt aan nieuwe activiteiten. Daarbij valt te denken aan het regionaal bijeenbrengen voor bezinning van plaatselijke kerken, behorend tot diverse kerkverbanden. Daarnaast wordt gepoogd studenten theologie van diverse kerkverbanden bijeen te brengen en te laten meedenken over en meewerken aan grotere kerkelijke eenheid. Het Confessioneel Gereformeerd Beraad is vertegenwoordigd in het COGG sinds rond 2000 de Gereformeerde Kerken in Nederland het COGG verlieten.

Interkerkelijke samenwerking komt verder tot uiting door
lidmaatschap van de Evangelische Alliantie (EA). De EA is een koepel van uiteenlopende bijbelgetrouwe Nederlandse kerkelijke organisaties.