Liturgische formulieren

De commissie Gereformeerde liturgie maakte, mede in samenspraak met het CGB, een uitbreiding op het Dienstboek zoals dat in erediensten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gebruikt. U kunt het hier gratis downloaden.