Organisatie

Organisatie
Het Confessioneel Gereformeerd Beraad is een Vereniging.
Zij staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40094748.

De Vereniging kent circa 35 plaatselijke en regionale afdelingen.
Ongeveer 1750 leden zijn aangesloten bij de vereniging.

Op landelijk niveau stuurt het Hoofdbestuur het werk van het CGB aan.
Binnen het Hoofdbestuur functioneert het Dagelijks bestuur,
dat bestuursvergaderingen voorbereidt en lopende zaken afhandelt.

Het Hoofdbestuur wordt in het haar werk bijgestaan door de volgende werkgroepen:
- werkgroep uitgaven
- werkgroep media & communicatie
- werkgroep Credo
- werkgroep uitvoering
Iedere werkgroep heeft tenminste één afgevaardigde in het Hoofdbestuur.

ANBI-gegevens
Het CGB heeft een ANBI-erkenning onder fiscaal nummer 816418548. Dat wil zeggen, dat giften en legaten aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting binnen de regels die de Belastingdienst daarvoor stelt. De meest actuele versie van de jaarcijfers is hier te downloaden als PDF-bestand.