Activiteiten

De activiteiten die worden georganiseerd door het Confessioneel Gereformeerd Beraad staan vermeld op www.confessionelebeweging.nl/activiteiten, de gezamenlijke site van CGB en de Confessionele Vereniging.