Visie, missie en doelstelling

De missie van de vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad is het uitdragen en actualiseren van de waarde van het gereformeerd belijden op alle terreinen van het leven. Eenvoudiger gezegd: het onderbouwen en ondersteunen van een persoonlijke wijze van geloven, binnen de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij de actualiteit van het gereformeerd belijden betrokken wordt.

Dit houdt in dat wij zeggen, dat de Bijbel voor ons het betrouwbare en onfeilbare Woord van God is. Hierdoor spreekt God tot ons. Wij willen het gehoorde vervolgens laten horen en zien in ons alledaagse leven.

De generaties gelovigen vóór ons hebben geprobeerd de essentie van ons geloof te verwoorden in zes belijdenisgeschriften. Wij willen graag in onze tijd in die lijn verder gaan en zo een bijdrage leveren aan de opbouw, de groei, de bloei en vernieuwing van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het CGB heeft ruim duizend leden, waarvan ruim honderd predikanten.