Werkgroep Uitgaven

Het CGB vindt het belangrijk dat onze kerkleden toegerust worden als christen.
Daartoe is de werkgroep Uitgaven in het leven geroepen. In deze werkgroep leeft het werk van het voormalig Confessioneel Gereformeerd Toerustingscentrum (CGT) voort.

De werkgroep zorgt voor:

  • Bijbelstudieboekjes
  • Gespreksboekjes m.b.t. moeilijke vragen en vraagstukken   
  • Ander toerustingsmateriaal en themamateriaal


Het CGB acht het van groot belang dat onze kerkleden, zowel jong als wat ouder op een Bijbelgetrouwe wijze toegerust worden. Wij willen daarom materiaal leveren voor Bijbelstudiegroepen en gespreksgroepen. Dit omdat die vaak weer kweekvijver zijn voor nieuwe ambtsdragers.
De uitgaven van deze werkgroep zijn in te zien, te downloaden en/of te bestellen via het menu 'uitgaven' (bovenin).

Naast allerlei uitgaven, die hieronder nog genoemd worden, is het CGB ook één van de initiatiefnemers geweest van ‘Vertel Het Maar’, die later als een zelfstandige stichting verder is gegaan. Het CGB verzorgde in het verleden de Startkrant, die eveneens later zelfstandig verder gegaan is. Het CGB zorgde zelfstandig zes keer per jaar voor Bijbelstudiemateriaal, maar is daarna gaan samenwerken met ‘GROEI’, waardoor het bereik veel groter is geworden.

En niet te vergeten:
De uitgave van de Evangelische Liedbundel in 1999 is niet alleen het werk van het Evangelisch Werkverband, maar ook van het CGB!

 

 

 

Het CGB is ook medeuitgever van de liedbundel Hemelhoog (i.s.m. de Confessionele Vereniging en het Evangelisch Werkverband).
Elders op de site is deze bundel rechtstreeks bij ons te bestellen (zie Projecten/Hemelhoog)