Sprekersnetwerk

Het CGB vindt het belangrijk dat sprekers hun boodschap brengen vanuit Schrift en belijdenis. Tegelijkertijd zullen zij ook de brug slaan naar het heden en de toekomst. Het sprekersnetwerk van het CGB bestaat uit twee delen: beschikbaarheidskalender.nl en de sprekerslijst.

Beschikbaarheidskalender.nl
Beschikbaarheidskalender.nl is een hulpmiddel voor preekvoorzieners en predikanten met een confessionele achtergrond. Nadat men een account heeft aangemaakt, kan men op datum zien welke predikanten nog beschikbaar zijn om voor te gaan op een bepaald dagdeel.
De website is een samenwerking tussen de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad.

Sprekerslijst
De sprekerslijst bevat namen van personen die kunnen spreken op vormings- en toerustingsavonden. U kunt hen bereiken via het contactformulier. De actuele lijst bestaat uit de volgende sprekers en onderwerpen:

Dr. R. Fernhout uit Daarle, emeritus-predikant

- Tekenen der tijden
- Antichrist
- Gods leiding in je leven
- Sterven, en dan?
- De eenvoudige Heidelberger
- Gebed en geloof
- Gods leiding in ons persoonlijk leven
- Is Allah van de Koran dezelfde als de Vader van Jezus Christus?

Ds. J. de Jong, Nijkerk, manager denktank 'ECPF' -
koepel van Europese chr. politieke partijen

- Wat is onze houding en rol als christen in het nieuwe Europa?

Ds. E.J. Terpstra, predikant op Urk
- De duivel
- Opstanding en eeuwig leven
- De hemel
- De doop: teken van oordeel en vrijspraak
- De doop in het kader van het verbond

Dr. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht, emerituspredikant
- Israël als ombudsvolk

Ds. J. Kijzer, predikant te Burgum
- Kerkgeschiedenis
- Zendingsgeschiedenis
- Dogmageschiedenis
- Missiologie en Evangelistiek na theorie in praktijk
- Verhouding Kerk- Staat, godsdienstvrijheid i.s.m. andere vrijheden
- Verhouding Volk, Land, Kerk

Drs. Kees Kant, predikant te Katwijk aan Zee
- Jeruzalem, een stad van vrede: en toch...
- Geschiedenis van het Israëlisch- Palestijns conflict
- Geschiedenis en betekenis van de stad Jeruzalem
- De betekenis en waarde van Israel voor de christelijke kerk
- De geschiedenis van het antisemitisme in de christelijke kerk
- Wie was Calvijn en wat is zijn betekenis voor ons geloof vandaan?
- Gereformeerd en Evangelisch. Wat is de relatie tussen beide?
- Twijfel. Wat is eigenlijk twijfel en hoe kun je er mee om gaan?

Drs. Wim Scheltens, predikant te Lunteren
- Pastoraat in een goede geest

Ds. Jan Swager, predikant te Doornspijk
- Het ontstaan van het Nieuwe Testament en de apocriefe evangeliën.

Ds. Dick Westerneng, predikant te 's-Gravenpolder
- de rijkdom van de doop
- spreken over God
- rondom kindernevendienst en geloofsopvoeding
- de plaats van kinderen en ouderen in de kerk
- eerherstel voor Simson
- de prediking in deze tijd
- een kerk is meer dan een verzameling gemeenten
- Confessioneel-zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland
- Geluk

Ds. Kees van Ginkel, emeritus-predikant te Hoogeveen
- Hoe overleven we als Protestantse Kerk in Nederland? (naar aanleiding van het boek ‘Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk’ door Wim Dekker)
- Gods postduif. Het boek Jona
- De stad van God bij Augustinus
- Luthers Kleine Catechismus

Ds. Peter Zaadstra, predikant te Kockengen
- Kerkdienst en preek
- Waarom Jezus (in de ontmoeting met andere godsdiensten)?

Ds. Kees Groenendijk, predikant te Klundert (NB)
- Is er weerzien in de hemel?
- Waarom het lijden in de wereld?
- Voor wie is er behoud?
- Om de rijkdom van de doop (een bijdrage aan de discussie over: doopgedachtenis)

Ds. Rik Mager, predikant te Zevenhoven/Woerdense Verlaat
- Joodse groeperingen in de tijd van Jezus
- Secularisatie en de toekomst van de kerk
- De kerk voorbij Kuitert

Ds. Bram Krol, predikant te Gorinchem
- De wonderbaarlijke verspreiding van de kerk in de eerste eeuw en haar geheim
- Zendingservaringen met de pygmeeën en/of in de bergen van Nepal

Ds. Jelle de Kok, predikant te Diever
- Leven uit de Bron: een proces van geestelijke vernieuwing in kerkenraad en gemeente opstarten en verdiepen.

Ds. De Koeijer, predikant te Heerewaarden
- Over ontstaan en verstaan van de Bijbel
- Een avond over de psalmen: 'de psalm van mijn leven’

Ds. René Maathuis, predikant te Werkendam
- Geluk