Werkgroep Communicatie & Media

De werkgroep ´Communicatie & Media´ geeft leiding aan vernieuwingsprocessen die het CGB weer tot een vitale en daadkrachtige organisatie moeten maken. Zoals haar naam aangeeft, zet deze werkgroep daarbij in op nieuwe mediale en communicatieve mogelijkheden. Deze website en de CGB-nieuwsbrief zijn enkele voorbeelden daarvan.

Verder ontwikkelt de werkgroep nieuwe initiatieven op het gebied van digitale media en communicatie, voor zover deze binnen de doelstelling van het CGB en het jaarlijks vast te stellen budget vallen.